Het Hof van Justitie op de werkvloer – de rechten van werknemers beschermen

De werkplek is slechts één voorbeeld waar het Unierecht invloed heeft op het leven van de Unieburger. Deze korte video gaat in op de voornaamste beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie op dit gebied, zoals met betrekking tot het recht op betaald verlof of ziekteverlof, en de berekening van de arbeidstijd.

LicenseFair Use

More videos by this producer