Teisingumo Teismas ir jūsų darbo vieta – kaip saugomos darbuotojų teisės

Darbo santykiai yra vienas iš pavyzdžių, parodančių, kaip ES teisė daro įtaką ES piliečių gyvenimui. Šiame trumpame filme paaiškinami kai kurie esminiai ES Teisingumo Teismo sprendimai šioje srityje, apimantys tokius dalykus, kaip teisė į mokamas atostogas, laikinojo nedarbingumo atostogas ir darbo laiko apskaičiavimas.

LicenseFair Use

More videos by this producer