Euroopa Kohus töökohal – töötajate õiguste kaitse

Töökoht on ainult üks näide valdkonnast, kus Euroopa Liidu õigus mõjutab Euroopa Liidu kodanike elusid. Käesolevas lühivideos selgitatakse mõnda Euroopa Liidu Kohtu selle valdkonna tähtsamat lahendit, milles on kõne all sellised küsimused nagu õigus tasustatud puhkusele ja haiguspäevadele ning tööajaarvestus.

LicenseFair Use

More videos by this producer