EU-Domstolen på arbejdspladsen – beskyttelse af arbejdstageres rettigheder

Arbejdspladsen er bare ét eksempel på, hvor EU-retten har indvirkning på EU-borgernes liv. Denne korte video gennemgår nogle af de vigtigste afgørelser truffet af Den Europæiske Unions Domstol på dette område om emner såsom retten til ferie med løn, sygeorlov, og hvordan din arbejdstid beregnes.

LicenseFair Use

More videos by this producer