Съдът на ЕС на работното място — защитник на правата на работниците

Работното място е само един пример за аспект, в който правото на ЕС засяга живота на гражданите на ЕС. Този кратък видеоклип представя някои от ключовите решения на Съда на ЕС в тази област, третиращи въпроси като правото на платен годишен отпуск, отпуска по болест и изчисляването на работното време.

LicenseFair Use

More videos by this producer

Защо съществува Съдът на ЕС?

Клипът е актуализиран: https://youtu.be/G7yNP9B8SIU Съдът на Европейския съюз е съдебният орган на Съюза. Той следи за спазването на законите на Съюза от страна на съюзните институции и държавите членки и за еднаквото прилагане на тези закони навсякъде в Съюза. Така в Европейския съюз се гарантира

Как Съдът защитава правата на гражданите: завеждане на дело пред Съда на ЕС

Задачата на Съда на Европейския съюз е да гарантира, че правото на Съюза се спазва навсякъде в ЕС. В този видеоклип се обясняват различните начини да се заведе дело пред Съда.

Основополагащата практика на Съда на ЕС — правото на ЕС в услуга на гражданите

Със своите решения Съдът на Европейския съюз направи правото на ЕС по-ефективно и утвърди правата на гражданите. Този кратък видеоклип обяснява как 3 от ранните му решения са допринесли за постигането на тази цел.