L2 - 17: Value Proposition - Value Proposition Questions

Value Proposition - Value Proposition Otázky Toto video je súčasťou online kurzu, Ako vytvoriť spustenie. Video workshop Steve Blank. Spoločná licencia Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer