L1.A - 15: Poslovni modeli & Cust. Razvoj - Cust. Dev. Ustanovitelji

Ta video je del spletnega tečaja, Kako zgraditi zagon. Video delavnica Steve Blank. Creative Skupna licenca

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer