L1.A - 15: Obchodné modely a odb. Vývoj - odb. Dev. Vykonané zakladateľmi

Toto video je súčasťou online kurzu, Ako vytvoriť spustenie. Video workshop Steve Blank. Spoločná licencia Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer