EU-domstolen och miljön

EU strävar efter en hög skyddsnivå för miljön. De regler som antas blir dock bara effektiva om de tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. I den här filmen redogörs för några av EU-domstolens domar på miljöskyddsområdet, vilka har betydelse för luften vi andas, vår vattenförsörjning och klimatets förändring.

LicenseFair Use

More videos by this producer