Súdny dvor a životné prostredie

Európska únia sa snaží o dosiahnutie vysokej úrovne ochrany životného prostredia, avšak tieto pravidlá sú účinné, len ak sa uplatňujú rovnakým spôsobom v celej Európe. Toto krátke video priblíži aspoň niektoré rozhodnutia Súdneho dvora v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré majú vplyv na kvalitu vzduchu, ktorý dýchame, na vodu, ktorá je nám dodávaná, a na klimatické zmeny.

LicenseFair Use

More videos by this producer