Trybunał Sprawiedliwości i ochrona środowiska

Unia stara się osiągnąć wysoki poziom ochrony środowiska, lecz jej przepisy są skuteczne tylko wówczas, gdy stosuje się je jednakowo w całej Unii. Ten krótki film objaśnia kilka spośród orzeczeń Trybunału w dziedzinie ochrony środowiska, mających wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy, zasoby wody i zmiany klimatyczne.

LicenseFair Use

More videos by this producer