Het Hof van Justitie en het milieu

De EU streeft naar een hoog niveau van milieubescherming, maar deze regels zijn enkel doeltreffend als zij in heel Europa op dezelfde manier worden gehandhaafd. In deze korte video wordt uitleg gegeven over een aantal beslissingen van het Hof op het gebied van milieu die invloed hebben op de kwaliteit van de lucht die we inademen, op onze watervoorziening en de klimaatverandering.

LicenseFair Use

More videos by this producer