Teisingumo Teismas ir aplinkos apsauga

ES siekia užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį, tačiau šią sritį reglamentuojančios normos yra veiksmingos tik tada, kai jos vienodai taikomos visoje Europoje. Šis trumpas filmas paaiškina tik keletą iš daugelio sprendimų šioje srityje, kurie daro poveikį oro, kuriuo kvėpuojame, kokybei, vandens ištekliams ir klimato kaitai.

LicenseFair Use

More videos by this producer