Sud Europske unije i zaštita okoliša

Europska unija teži visokoj razini zaštite okoliša, ali ta su pravila djelotvorna samo ako ih se na isti način provodi u cijeloj Europi. Ovaj kratki video objašnjava samo nekoliko presuda Suda u području zaštite okoliša, koje utječu na kvalitetu zraka koji udišemo, na naše vodne zalihe i klimatske promjene.

LicenseFair Use

More videos by this producer