Unionin tuomioistuin ja ympäristö

EU tavoittelee ympäristönsuojelun korkeaa tasoa, mutta säännöt ovat tehokkaita vain, jos ne pannaan kaikissa Euroopan unionin maissa täytäntöön samalla tavalla. Tällä lyhyellä videolla esitellään muutamia tuomioistuimen ratkaisuja ympäristönsuojelun alalla, eli asioissa, jotka liittyvät hengittämämme ilman laatuun, vesivarastoihin ja ilmastonmuutokseen.

LicenseFair Use

More videos by this producer