Domstolen og miljøet

EU tilstræber at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau, men disse regler er kun effektive, hvis de håndhæves på samme måde over hele Europa. Denne korte video forklarer blot nogle få af Domstolens afgørelser på miljøbeskyttelsesområdet vedrørende kvaliteten af den luft, vi indånder, vores vandforsyning og klimaforandringer.

LicenseFair Use

More videos by this producer