Soudní dvůr a životní prostředí

Evropská unie usiluje o dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí, nicméně tato pravidla jsou účinná jen tehdy, jsou-li uplatňována stejným způsobem v celé Evropě. Toto krátké video přiblíží alespoň některá rozhodnutí Soudního dvora v oblasti ochrany životního prostředí, jež mají vliv na kvalitu vzduchu, který dýcháme, na vodu, která je nám dodávána, a na změnu klimatu.

LicenseFair Use

More videos by this producer