Daugiakalbystė ES Teisingumo Teisme – Vienodos teisės kreiptis į teismą užtikrinimas

Daugiakalbystė yra labai svarbus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo veikimo elementas. Šiame filme paaiškinama, kodėl ir kaip Teisingumo Teismas gali efektyviai veikti 24 kalbomis.

LicenseFair Use

More videos by this producer