Mitmekeelsus Euroopa Liidu Kohtus – Õiguskaitse kättesaadavuse võrdne tagamine

Euroopa Liidu Kohtu töös mängib tähtsat rolli mitmekeelsus. Käesolevas videos selgitatakse, miks ja kuidas saab Euroopa Kohus tõhusalt tegutseda 24 keeles.

LicenseFair Use

More videos by this producer