EU-domstolen och den gränsöverskridande sjukvården

Under årens lopp har EU-domstolen fått avgöra en rad olika mål som handlar om hur EU-reglerna om fri rörlighet ska tillämpas på vårdtjänster. I den här videon presenteras några av de viktigare avgörandena på detta område.

LicenseFair Use

More videos by this producer