Súdny dvor a cezhraničná zdravotná starostlivosť

V priebehu rokov mal Súdny dvor príležitosť rozhodovať o rôznych prípadoch týkajúcich sa uplatňovania pravidiel EÚ v oblasti voľného pohybu na služby zdravotnej starostlivosti. Toto krátke video vysvetľuje niekoľko dôležitých rozhodnutí v tejto oblasti.

LicenseFair Use

More videos by this producer