L1.A - 20: Бизнес модели и Cust. Развитие - Валидиране на клиенти

Стив Бланк: Валидиране на клиенти - Как да изградим стартиране Този видеоклип е част от онлайн курс, Как да изградим стартиране. Видео семинар от Стив Бланк. Творчески общ лиценз

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer