L1.A - 18: Modelet e biznesit & Cust. Zhvillimi - Pivot

Steve Blank shpjegon në një strumbullar se si një StartuP merr ndërtuar. Licencë Creative Common

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer