L1.A - 25: Modelet e biznesit & Cust. Zhvillimi - JerseySquare Hyrje

Modelet e biznesit & Cust. Zhvillimi - JerseySquare Hyrje Kjo video është pjesë e një kursi online, Si për të ndërtuar një Startup. Video seminar nga Steve Blank. Licencë Creative Common

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer