Informacje i porady na temat pobytu, pracy i podróży na terytorium Unii Europejskiej

Chcieliby Państwo studiować, pracować lub prowadzić działalność gospodarczą w innym kraju UE? Albo po prostu pojechać tam na wycieczkę? Przed wyjazdem należy sprawdzić, jakie prawa przysługują nam za granicą: w miejscu pracy, w nowej szkole i w lokalnych urzędach. Informacje w portalu „Twoja Europa” pomogą przygotować się do wyjazdu.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

2:34
2:15
3:04
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.