Bo och göra affärer i ett annat EU-land

Vill du arbeta, resa, studera eller göra affärer utomlands? EU-kommissionens servicecentrum för den inre marknaden hjälper privatpersoner och företag i andra EU-länder. http://europa.eu/youreurope/

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

2:34
2:15
0:38
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.