Ζωή και επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Θέλετε να εργαστείτε, να ταξιδέψετε, να σπουδάσετε ή να ασκήσετε επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό; Το Κέντρο Εξυπηρέτησης για την Ενιαία Αγορά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βοηθά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην καθημερινή τους ζωή σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. http://europa.eu/youreurope/

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

2:34
2:15
0:38
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.