Живот и бизнес в друга страна от ЕС

Работите, пътувате, учите или имате бизнес в чужбина? Центърът за услуги за единния пазар към Европейската комисия предлага помощ на гражданите и предприятията във връзка с правата им в друга страна от ЕС. http://europa.eu/youreurope/

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

2:34
2:15
0:38
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.