Teises ELi riigis elamine ja ettevõtlusega tegelemine

Kas töötate, reisite või õpite välismaal või tegelete seal ettevõtlusega? Euroopa Komisjoni ühtse turu abiteenistus osutab teenuseid, mis on abiks teises ELi liikmesriigis asuvatele kodanikele ja seal tegutsevatele ettevõtjatele nende igapäevaelus. http://europa.eu/youreurope/

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

2:34
2:15
0:38
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.