EU-domstolen i den digitala världen

Den ökande användningen av nättjänster har fört med sig nya utmaningar, särskilt vad gäller integritet och uppgiftsskydd. I denna film förklaras hur EU-domstolen genom sina domar har dragit upp konturerna för våra rättigheter på nätet, i mål om bland annat rätten för myndigheter att spara våra uppgifter, överföring av personuppgifter utanför EU och rätten att bli glömd av internets sökmotorer.

LicenseFair Use

More videos by this producer