Súdny dvor v digitálnom svete

Nárast využívania online služieb prináša nové výzvy, najmä v súvislosti s ochranou súkromia a osobných údajov. V tomto videu bude vysvetlené, ako sa vďaka rozhodnutiam Súdneho dvora vytvárali naše práva online, vrátane práv štátnych orgánov uchovávať naše údaje, prenášania osobných údajov mimo Európsku úniu a práva byť zabudnutý internetovými vyhľadávačmi.

LicenseFair Use

More videos by this producer