EU-domstolen och studenters rättigheter

EU-domstolen har genom ett flertal domar slagit vakt om studenters möjlighet att resa och studera i hela EU. I den här videon behandlas några av domstolens mest betydelsefulla domar på området, där en fin avvägning har gjorts mellan studenternas rättigheter och medlemsstaternas legitima intresse av att hushålla med sina ekonomiska resurser.

LicenseFair Use

More videos by this producer