Súdny dvor a práva študentov

Súdny dvor pomohol prostredníctvom viacerých svojich rozhodnutí zabezpečiť, aby mohli študenti využívať svoje právo cestovať a študovať v celej Európskej únii. Toto video vysvetľuje niektoré z najdôležitejších rozhodnutí Súdneho dvora v tejto oblasti, v ktorých boli dôkladne vyvažované práva študentov a oprávnený záujem krajín spravovať svoje financie.

LicenseFair Use

More videos by this producer