Trybunał Sprawiedliwości i prawa studentów

Za pomocą szeregu orzeczeń Trybunał Sprawiedliwości przyczynił się do zapewnienia, by studenci mogli korzystać z przysługującego im prawa do podróżowania i studiowania w całej Unii Europejskiej. Ten film wyjaśnia niektóre z najważniejszych orzeczeń Trybunału w tej dziedzinie, w których prawa studentów i uzasadniony interes państw w zarządzaniu ich finansami zostały starannie wyważone.

LicenseFair Use

More videos by this producer