Sud Europske unije i studentska prava

Sud Europske unije mnogim svojim presudama omogućio je studentima da ostvaruju svoja prava na putovanje i studiranje u cijeloj Europskoj uniji. Ovaj video objašnjava neke od najvažnijih odluka Suda u tom području, u kojima su oprezno odmjerena studentska prava i legitiman interes država da upravljaju svojim financijama.

LicenseFair Use

More videos by this producer