Soudní dvůr a práva studentů

Soudní dvůr přispěl celou řadou rozhodnutí k zajištění práv studentů cestovat a studovat v celé Evropské unii. Toto video přiblíží některá významná rozhodnutí Soudního dvora v této oblasti, v nichž nastolil křehkou rovnováhu mezi právy studentů a legitimním zájmem států na správě svých financí.

LicenseFair Use

More videos by this producer