Fungovanie Súdneho dvora – základný prehľad

Poslaním Súdneho dvora Európskej únie je zabezpečiť, aby bolo právo EÚ dodržiavané na celom území Únie. Ako to však zabezpečuje? Toto video obsahuje krátky úvod do fungovania Súdneho dvora.

LicenseFair Use

More videos by this producer