Hoe het Hof werkt – basisprincipes

Ervoor zorgen dat het Unierecht in de gehele EU wordt geëerbiedigd, is de taak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hoe doet het Hof dit? In deze video wordt in het kort uiteengezet hoe het Hof werkt.

LicenseFair Use

More videos by this producer