Kaip veikia Teisingumo Teismas – Esminiai dalykai

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo užduotis yra užtikrinti, kad ES teisės būtų laikomasi visoje ES. Kaip jis tai daro? Šiame filme trumpai paaiškinama, kaip veikia Teisingumo Teismas.

LicenseFair Use

More videos by this producer