Ievads Tiesas darbībā.

Eiropas Savienības Tiesas uzdevums ir gādāt, lai Savienības tiesības tiktu ievērotas visā Eiropas Savienībā. Bet kā īsti tā šo uzdevumu veic? Šajā videoklipā skatītāji tiek īsumā iepazīstināti ar to, kā Tiesa darbojas.

LicenseFair Use

More videos by this producer