Kako djeluje Sud – osnove

Osiguravanje da se pravo Europske unije poštuje u cijeloj Uniji zadaća je Suda Europske unije. Ali kako to postiže? Ovaj video kratak je uvod u rad Suda.

LicenseFair Use

More videos by this producer