Hvordan Domstolen fungerer – i grundlæggende træk

Den Europæiske Unions Domstol har til opgave at sikre, at EU-retten overholdes i hele EU. Men hvordan gør den det? Denne video giver en kort introduktion til, hvordan Domstolen arbejder.

LicenseFair Use

More videos by this producer