Fungování Soudního dvora – základní přehled

Posláním Soudního dvora Evropské unie je zajistit, aby bylo právo EU dodržováno v celé Evropské unii. Jakým způsobem to ale zajišťuje? Toto video Vám krátce představí fungování Soudního dvora.

LicenseFair Use

More videos by this producer