ES Teisingumo Teismas ir sportas – užtikrinant sąžiningą žaidimą už aikštelės ribų

ES Teisingumo Teismo sprendimai daro poveikį daugelyje sričių, įskaitant ir sporto pasaulį. Šis filmas paaiškina, kokią įtaką Teisingumo Teismo sprendimai padarė sportininkų teisei laisvai judėti Europos Sąjungoje ir tam, kaip mes žiūrime sportą per televiziją.

LicenseFair Use

More videos by this producer