L2 - 03: ข้อเสนอสุดคุ้ม - แม่แบบของลูกค้า

ข้อเสนอที่คุ้มค่า - แม่แบบของลูกค้า วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรออนไลน์, วิธีการสร้างการเริ่มต้น. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิดีโอโดยสตีฟที่ว่างเปล่า. สัญญาอนุญาตใช้งานร่วมกันสร้างสรรค์

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer