L2 - 03: Value Proposition - Zákaznícky archetyp

Value Proposition - Zákaznícky archetyp Toto video je súčasťou online kurzu, Ako vytvoriť spustenie. Video workshop Steve Blank. Spoločná licencia Creative

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer