L2 - 03: Verdiforslag - Kundens arketype

Verdi Proposition - Kundens arketype Denne videoen er en del av et online kurs, Hvordan bygge en oppstart. Videoverksted av Steve Blank. Creative felles lisens

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer