L2 - 03: മൂല്യ പ്രൊപ്പോസിഷൻ - ഉപഭോക്തൃ ആർക്കെറ്റൈപ്പ്

മൂല്യ നിർദ്ദേശവും - കസ്റ്റമർ ആർക്കെറ്റൈപ്പ് ഈ വീഡിയോ ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഭാഗമാണ്, എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിൽഡ്. സ്റ്റീവ് ശൂന്യ വീഡിയോ വർക്ക്ഷോപ്പ്. ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ ലൈസൻസ്

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer