Велика замена канти

Кућни отпад и његово одлагање су прави и све већи еколошки проблем. Зато молимо обвезникe комуналне накнаде у општини Greater Dandenong да за добробит околине изаберу еколошки прихватљивију канту за смеће од 80 литара. Постојеће канте нису у складу са аустралијским стандардима. Од јула 2014, општина ће заменити ваше старе канте за нове, стандардизоване. Ако канту за смеће замените за нову, мању од 80 литара, умањиће вам се и износ обавезне комуналне накнаде за кућно смеће. Бирање канти Крајем фебруара, обвезници комуналне накнаде примиће поштом допис са молбом да из понуде изаберу себи канте. Канте можете изабрати и преко интернета. Ако се не определите, биће вам достављен унапред одређен сет канти од 120 литара за смеће, 240 за рециклирање и 240 за биљни отпад. Унапред одређен сет канти за објекте типа градска кућа је другачији. Сазнајте више на интернет страници www.greaterdandenong.com/greatbinswap The Great Bin Swap Представила општина Greater Dandenong City Council

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Refrigerator Ad in the 50s

The video describes the features of a refrigerator, including special places for bottles, spreadable butter, cheeses, and leftovers, as well as a big picture window hydrator for fruits and vegetables. The shelves can be rolled up to easily access food, and there is also a big freezer with a special

Articles by this producer