Велика замена канти

Кућни отпад и његово одлагање су прави и све већи еколошки проблем. Зато молимо обвезникe комуналне накнаде у општини Greater Dandenong да за добробит околине изаберу еколошки прихватљивију канту за смеће од 80 литара. Постојеће канте нису у складу са аустралијским стандардима. Од јула 2014, општина ће заменити ваше старе канте за нове, стандардизоване. Ако канту за смеће замените за нову, мању од 80 литара, умањиће вам се и износ обавезне комуналне накнаде за кућно смеће. Бирање канти Крајем фебруара, обвезници комуналне накнаде примиће поштом допис са молбом да из понуде изаберу себи канте. Канте можете изабрати и преко интернета. Ако се не определите, биће вам достављен унапред одређен сет канти од 120 литара за смеће, 240 за рециклирање и 240 за биљни отпад. Унапред одређен сет канти за објекте типа градска кућа је другачији. Сазнајте више на интернет страници www.greaterdandenong.com/greatbinswap The Great Bin Swap Представила општина Greater Dandenong City Council

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

KSPG/Rheinmetall Automotive Imagefilm Future engine

With this Video, KSPG gives a vision into the future of the combustion engine. This video has been made under the old branding KSPG. The company has been renamed into Rheinmetall Automotive in September 2016. ..........................................................................................

The Climate Crisis - #GreenGeneration

The Earth has an illness called climate crisis. It causes the extinction of species, desertification and pandemics, and many other natural disasters. This illness has been caused by humans, with our polluting vehicles and industries that cause global warming. Green Generation, the #animation series