Велика замена канти

Кућни отпад и његово одлагање су прави и све већи еколошки проблем. Зато молимо обвезникe комуналне накнаде у општини Greater Dandenong да за добробит околине изаберу еколошки прихватљивију канту за смеће од 80 литара. Постојеће канте нису у складу са аустралијским стандардима. Од јула 2014, општина ће заменити ваше старе канте за нове, стандардизоване. Ако канту за смеће замените за нову, мању од 80 литара, умањиће вам се и износ обавезне комуналне накнаде за кућно смеће. Бирање канти Крајем фебруара, обвезници комуналне накнаде примиће поштом допис са молбом да из понуде изаберу себи канте. Канте можете изабрати и преко интернета. Ако се не определите, биће вам достављен унапред одређен сет канти од 120 литара за смеће, 240 за рециклирање и 240 за биљни отпад. Унапред одређен сет канти за објекте типа градска кућа је другачији. Сазнајте више на интернет страници www.greaterdandenong.com/greatbinswap The Great Bin Swap Представила општина Greater Dandenong City Council

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Freddy Cruise uses Ready-to-Use

Producing custom solutions is laborious and time-consuming. Why not resort to ready-to-use mixtures or ready-to-use solutions. Ready-to-use mixtures, including special requests, can be ordered and used quickly and easily. Of course, in compliance with all legal requirements and tested quality. Fredd

A Quick Intro To Angel Studios

Angel Studios allows creators and audiences to form passionate communities around their creative projects, making the story behind the show as important as the final project itself. The studios' first projects -- The Chosen and Dry Bar Comedy -- have earned billions of views around the world. http