L2 - 02: Value Proposition - Värdeförslag och den minsta livskraftiga produkten

Värdeproposition - Värdeförslag och den minsta livskraftiga produkten Den här videon är en del av en online-kurs, Hur man bygger en start. Videoverkstad av Steve Blank. Creative Common licens

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer